Fale - słuchaj, Piotr Nieżurawski, fale.pionie.pl/sluchaj

Fale - słuchaj

Wersja 2018-02-21

Częstotliwość
f1 = Hz

λ1 = cm

Głośność
 50.0%

0.00
  Lewo Prawo

Częstotliwość
f2 = Hz

λ2 = cm

Głośność
 50.0%

0.00
  Lewo Prawo

Faza, φ / (2 π) = przesunięcie / λ2
0.000

Zakładana prędkość dźwięku, v = m/s
λi = v / fi

Eksperymentuj z dźwiękiem!

Zmieniaj częstotliwość, głośność, panoramę i względną fazę dwóch źródeł sinusoidalnej fali akustycznej.

Używaj klawiszy-strzałek lewo i prawo, aby precyzyjnie ustalić wartości.

Korzystaj ze słuchawek lub głośników.

Łamigłówki i zadania

Rozwiązuj łamigłówki i zadania

Przy niektórych łamigłówkach wystarczą Ci słuchawki.

Przy niektórych zadaniach niezbędne będą głośniki. Ustaw je przy krawędzi stołu, z dala od ścian i innych przeszkód.

Fale - patrz

Przedstaw w formie animacji swoje dźwiękowe eksperymenty, korzystając z Fale - patrz! Użyj właściwych względnych wartości długości fal i odległości między źródłami. Pamiętaj o fazie.

Mierniki

Użyj swoich uszu - czasami lepiej używać tylko jednego. Możesz także mierzyć natężenie dźwięku smartfonem (zainstaluj odpowiednią aplikację).

Przydatne skróty klawiszowe

Firefox
  • Ctrl-F5 Odśwież stronę, ustaw domyślne wartości w formularzu
  • F12 Pokaż/ukryj konsolę

Chromium
  • Shift-F5 Odśwież stronę, czyść pamięć cache
  • F12 Pokaż/ukryj konsolę

Przeczytaj komunikaty w konsoli, gdy program źle działa.

Licencja

Program jest dostępny za darmo na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU , wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 3 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.

Archiwum do pobrania

Autor, kontakt

Piotr Nieżurawski
pionie.pl
Pionie PL
Piotr.Niezurawski@pionie.pl

Użytek lokalny

Możesz używać programu również lokalnie, bez połączenia z internetem.
Szybki start:
  • rozpakuj archiwum
  • otwórz plik Fale-sluchaj/fale-sluchaj.html w przeglądarce
W terminalu Linux'owym:
$ tar xf Fale-sluchaj[...].tgz
$ cd Fale-sluchaj/
$ firefox fale-sluchaj.html
lub
$ chromium-browser fale-sluchaj.html

Łamigłówki i zadania

Opis każdej łamigłówki i każdego zadania zakłada, że startujesz z początkowymi, domyślnymi wartościami głośności (50%), częstotliwości (220 Hz), panoramy (0) i względnej fazy (0). Ustaw te wartości lub odśwież stronę.

Dla ułatwienia używaj aplikacji w następnej zakładce: Ctrl-klik lub prawy-klik i "Otwórz link w nowej zakładce" na Przełączaj zakładki:
Ctrl-Tab - do przodu
Ctrl-Shift-Tab - do tyłu

Łamigłówka (mono)

Każdy pracuje i nic

słuchawki lub głośniki
Wycisz dźwięk, zmieniając tylko fazę.

Łamigłówka (mono)

1 > 2 ?

słuchawki lub głośniki
Ustaw suwak fazy na 0.5 (nie powinno być słychać dźwięku). Nie zmieniaj ustawień głośności, panoramy i fazy oraz wartości częstotliwości. Jak uzyskać dźwięk przy takich ograniczeniach?

Zadanie (mono)

220 + ...

słuchawki lub głośniki
Wygeneruj dudnienia, zmieniając częstotliwość jednego ze źródeł. Zwróć uwagę na zależność częstotliwości dudnień od różnicy |f1 - f2|. Zmierz częstotliwość dudnień stoperem.

Zadanie (stereo)

Poczuj fazę

słuchawki
Ustaw panoramę pierwszego źródła na -1 (lewo), a drugiego na 1 (prawo). Zmieniaj fazę. Czy obserwujesz różnicę? Zmień częstotliwości, utrzymując f1 = f2. Zmieniaj fazę. Czy to nie zdumiewające, że czujemy różnicę faz pomiędzy uszami?

Niedługo więcej łamigłówek i zadań

  Autor: Piotr Nieżurawski  
  fale.pionie.pl